Nowe psalmy Sierpień 2021

STOJĘ Z GŁOWĄ ZANURZONĄ W BŁĘKICIE NIEBA, NOGI JAWIĄ SIĘ FILARAMI NIEBA I STOPY OMFALOSU COKOŁEM ŚWIATA. KORZENIE NIEBA ZAPUSZCZAM W OGRODY ŻYCIA POCZĄTKU, PORZĄDKIEM NIEBA STOPAMI CHWAŁĘ NIOSĄCYMI PODNÓŻKA JEGO. TO TEN KTÓRY ROZKAZAŁ CIEMNOŚCIOM
BY ZAJAŚNIAŁY ŚWIATŁOŚCIĄ,
TEN, CO O ZMIERZCHU ROZPOCZĄŁ STWARZANIE,
BY O ŚWICIE BLASK JASNOŚCI ŚWIATA CHWAŁĘ ZOBACZYĆ,
PIĘKNO ZIEMI, BOGA CÓRY.
RADUJCIE SIĘ GÓRY PAN NIEBA ZSTĘPUJE
DO CHWAŁY SWOJEJ PERŁY ŚWIATŁOŚCI, KOLEBKI ŻYCIA.
DUCHEM NATCHNIONE, CHWAŁĄ PRZYOZDOBIONEJAŚNIEJĄCE BLASKIEM JEGO SPOJRZENIA.
TO SYNOWIE ŚWIATŁOŚCI PRACĘ WYPEŁNILI,
PERŁY BLASK PRZYWRÓCILI,
NA CHWAŁĘ BOGA, SZATĄ GODOWĄ PRZYOZDOBILI,
NA GŁOWĘ WELON DZIEWICTWA WŁOŻYLI,
CO OBLICZE PRZED MĘŻEM SKRYWA,
DO JEDNYM SIĘ STANIA CHWILI,
GDY OBLICZE SWE, MIŁOŚCI ODSŁANIA.
TO NIEBA NA ZIEMI BLASK AKTU STWARZANIA,
SYNÓW NA ZIEMI CHWAŁY PANOWANIA,
PERŁY KOLEBKI ŻYCIA SŁOWA,
CO CIEMNOŚCI ROZKAZUJE BY ŚWIATŁOŚCIĄ SIĘ STAŁA.
(2018.10.03)

W GŁĘBINACH TAJEMNICY SZCZYTY CHWAŁY JAŚNIEJĄ BIAŁYMI KAMIENIAMI ICH IMIONAMI ZWYCIĘZCÓW WZYWAJĄ SKRYWAJĄCĄ W SOBIE WIECZNOŚĆ IM TYLKO DAJĄ MIŁOŚCIĄ W JEDNOŚĆ SPAJAJĄ NA CHWAŁĘ NIEBIAŃSKIEJ ZIEMI SKAŁĄ MATKI SIĘ STAJĄ OSTOJĄ JEJ DLA SZUKAJĄCYCH POKOJU W NIEJ W PEŁNYCH MOCY BOŻEJ SYNACH JEJ FUNDAMENT PRAWDY WAROWNĄ SKAŁĄ IM ŻYCIA ICH ROSNĄ OBRAZEM ŻYCIA ŚWIADCZĄC ŻYCIEM I ŻYJĄC ANIELSKIM ŻYCIEM WYPEŁNIAJĄC DZIEŁA ZADANE Z GÓRY JEGO OBRAZEM W PEŁNI NA SZCZYTACH CHWAŁY W GŁĘBINACH OBJAWIALI CHWAŁY ŚWIADOMI ŚWIADECTWA NIEBIAŃSKIEGO NARODU ISTNIEĆ KOCHAĆ BYĆ TO ŚWIADECTWO BOGA OCZYWISTE SYNÓW JEGO CHWAŁY W OCZACH ICH OGNIEM BOGA ŻYWEGO OGNIA POCZĄTKU

POWSTAŁEM Z ŻYCIA OBRAZEM ŻYCIA BY
ISTNIEĆ KOCHAĆ BYĆ ŚWIADECTWEM BOŻYCH ŹRÓDEŁ ŻYWYCH PŁYNĄC Z WNĘTRZA SYNÓW OCZYWISTYM ŻYCIEM ŻYĆ OBJAWIAĆ ZDROJE BOGA WIECZNEGO DLA JEGO SAMEGO ON ŻYWYM DUCHEM MOIM TCHNIENIEM JEST OCZAMI JEGO SPOGLĄDAM W ŚWIAT JEGO ŚWIAT TCHNIENIEM JEGO ŻYWY LUDZI ŻYWYCH ŻYCIEM JEGO ŻYWYCH DLA NIEGO JAŚNIEJĄ BLASKIEM JASNOŚCI OBLICZA JEGO DLA NIEGO ŚWIATŁOŚCIĄ JEGO ŚWIADCZĄC ŻYCIEM JEGO O ŻYCIU JEGO KOCHAJĄC BĘDĄC ŚWIADECTWEM OCZYWISTYM ŻYWEGO ŹRÓDŁA PŁYNĄCEGO Z WNĘTRZA MOJEGO ŻYCIA JEGO BY ISTNIEĆ POWSTAŁEM Z MIŁOŚCI ŻYCIA OBRAZEM ŻYCIA MIŁOŚCI

ŁZA MIŁOŚCI ISTNIEJE
ŚMIERCIĄ DOSKONAŁĄ ISTOTĘ ŻYCIA CHWAŁĄ OBEJMUJE
ŁASKĄ FUNDAMENTU DAREM STOPY UJMUJE ŻYCIEM Z ŻYCIA OBDAROWUJE PEŁNYM BLASKU OCZYSZCZENIEM Z MUŁU ŻELAZA I MIEDZI WYDOBYWA SPOJONYCH JEDNOŚCIĄ POCZĄTKU PIERWSZĄ MIŁOŚCIĄ POWROTU RADOSNEGO DO ŚWIATA PIERWSZEGO STWORZENIA NIESKALANEGO BLASKU UJAWNIONEGO POCZĄTKU ANIELSKIEGO ISTNIENIA Z ANIOŁAMI NIEBA WIECZNEGO ŻYCIA POKARMEM DZIELENIA NIEBA CHLEBEM MOCY ŻYCIEM Z ŻYCIA STRÓŻA DUSZ WIECZNEGO ŻYCIA Z ŻYCIA POCZĄTKU ŻYCIA POCZYNA ŁZA MIŁOŚĆ ŻYCIA Z ŻYCIA

IM BARDZIEJ JESTEM TYM BARDZIEJ PŁONĘ OGNIEM POCZĄTKU IM BARDZIEJ JESTEM TYM BARDZIEJ ŚWIAT PŁONĄĆ ZACZYNA OGNIEM POCZĄTKU IM BARDZIEJ JESTEM TYM BARDZIEJ ZIEMIA POZNAJE "JA JESTEM" IM BARDZIEJ JESTEM TYM BARDZIEJ SKAŁĄ JESTEM IM BARDZIEJ JESTEM ŻYCIEM Z ŻYCIA JESTEM IM BARDZIEJ JESTEM ZMARTWYCHWSTAŁY JEST IM BARDZIEJ JESTEM
JESTEM NA KOŃCU TYM BARDZIEJ ŚWIAT POZNAJE KONIEC IM BARDZIEJ JESTEM TYM BARDZIEJ OGIEŃ KOŃCA JEST OGNIEM POCZĄTKU IM BARDZIEJ JESTEM NA KOŃCU TYM BARDZIEJ WYGLĄD CHWAŁY PANA W OCZACH SYNA JEST JAK OGIEŃ POŻERAJĄCY NA SZCZYCIE GÓRY IM BARDZIEJ JESTEM JEST "JAM JEST KTÓRY JEST" Z KTÓREGO SYN BOŻY JESTWygenerowano w sekund: 0.08
1,940,523 unikalne wizyty