Webinarium - 05.05.2020r.


Dzień dobry Państwu, rozpoczniemy nasze dzisiejsze spotkanie.

Jak wiecie Państwo, 2 maja skończyło się 1260 dni, gdzie została ujawniona Niewiasta, a jednocześnie skończyło się 100 lat działania szatana, który otrzymał, że tak mogę powiedzieć, od Chrystusa pozwolenie.
Jak ono wyglądało?
- Jeśli potrafisz, to zniszcz Kościół Mój, jeśli tylko potrafisz. Dam ci tyle ile chcesz - 100 lat i dam ci większą władzę nad sługami swoimi, tych których już zwiodłeś. A Ja będę wspierał tych, którzy są Moimi.

Okazuje się, że szatan myślał, że ma prawie cały świat, że jest w stanie pokonać tych, którzy są ufni Chrystusowi.
Dzisiaj, to co się dzieje, to o czym mówimy i to co jest objawiane jest świadectwem tego, że szatan przegrał z kretesem, ponieważ głoszona jest Ewangelia, głoszony jest powrót Jana, a właściwie powrót czasów ówczesnych w sensie tym: idź i ponownie prorokuj.

Ap 10, 11: I mówią mi: «Trzeba ci znów prorokować o ludach, narodach, językach i o wielu królach».

Czyli to co uczynił Chrystus Pan powiedział w:

Ap 5, 9-10: I taką nową pieśń śpiewają: «Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi».

Wiemy o tym, że przez 1000 lat i druga śmierć ich nie dotknie.

Ap 20, 6: Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat.

I tutaj mamy tą świadomość, że w tej chwili rozpoczął się okres 1000 lat szczęśliwości, który Chrystus w tej chwili otwiera.

Ale, jak chcę powiedzieć, gdy rozpoczął się ten okres czasu od 3 maja, końca działalności szatana w sensie takiej, że szatan może kusić ile chce; w tej chwili już może to tylko czynić, jeśli człowiek się całkowicie z tym zgadza, jeśli człowiek się z tym zgadza.

I w tym momencie możecie zauważyć, że sami wy, albo u innych dostrzegacie, że ludzie zaczęli odczuwać niezrozumiały wewnętrzny ciężar, niezrozumiałe wewnętrzne rozbicie, że też inni mogą szukać „legitymacji” do tego, aby komuś zrobić krzywdę, kogoś zniszczyć, na kogoś nakrzyczeć, szukają pretekstu, aby móc działać w złu.
Ale to jest tak naprawdę, to jest tylko bezsilność szatana.

Ale my będąc w Świętej Marii Matce Bożej, bo Ona w tej chwili przychodzi; przez te dwa tygodnie od 3 maja do 17 maja będzie nieustannie rozszerzać się i rozszerza się ten wpływ potężnej mocy Świętej Marii Matki Bożej, który uwalnia wewnętrzną naturę od zła.

I ciekawą rzeczą jest to, że ludzie mówią w ten sposób:
- O jak ja się cieszę, ale dlaczego cierpię z tego powodu?

Dlatego, że powiedziałeś: pójdę - ale iść nie chcesz.
Dlatego, bo mówisz: jestem dobry - ale dobra u ciebie nie widać.
Dlatego, bo mówisz: idę w prawą stronę - ale wszyscy widzą, że w lewą.
Ponieważ słowa twoje nie są zgodne z czynami.

Ale kiedy czyny twoje są dobre, są doskonałe, to radość Pańska w tobie działa, radość Świętej Marii Matki Bożej cię wspiera, bo na dzisiejszy czas, na ten czas została Ona dana.


Duch Święty mi ujawnił taką rzecz, że ten czas dwóch tygodni jest podobny do otwarcia Morza Czerwonego. To jest tak jak otwarcie Morza Czerwonego, gdy Izraelici wyszli z Egiptu, doszli do Morza Czerwonego, Mojżesz uderzył w wody Morza Czerwonego i ono się otworzyło. Wiemy o tym, tam wiatr wiał, otworzyło się morze i Izraelici weszli na suche dno i przeszli na drugą stronę.

Jest to także przez dzisiejsze rozumienie dostrzegane - pozostawienie starego życia, całkowicie pozostawienie starego życia i rozpoczęcie całkowicie nowego życia - w tej chwili także jest ta sytuacja, ta chwila.

Duch Święty ukazuje mi taką rzecz, że gdy spoglądamy na człowieka i gdy widzimy człowieka, to Święta Maria Matka Boża oczyszcza jego wewnętrzną naturę, uwalnia go, napełnia prawą część jego istnienia napełnia światłością, a jego lewa część istnienia jakby doznała ciemności, jakby nie rozumiała co się dzieje.

A wiemy o tym, że także Egipcjanie zostali zatrzymani na odpowiedni okres czasu przed wodami Morza Czerwonego, na taki okres czasu, aż Izraelici przejdą na drugą stronę. Była tam ciemność. Po stronie Egiptu była ciemność, a po stronie Izraela była światłość, czyli dzień po stronie narodu wybranego. Gdy przeszli na drugą stronę, Egipcjanie rzucili się za nimi, ale w tym momencie wody zostały zamknięte.

I to jest ukazanie zniszczenia starego człowieka, całkowicie zniszczenia starego człowieka, stary człowiek przestaje istnieć i zostaje tylko ten nowy.

I to jest ten dwutygodniowy okres czasu, kiedy jest otwarte to przejście.


Dlatego jest to widziane, jak się spogląda na ten okres czasu od 3 do 17 maja, że jest on otwarty i momentalnie ucina się już 18-tego.
18-tego jest już zamknięty.

Ale to nie znaczy, że inni nie będą mogli też uzyskać tej równowagi, pełnej radości.
Tylko wybrali inny sposób.

Ci, którzy przechodzą wybrali wiarę.

Ci, którzy nie przechodzą w tej chwili, wybrali drogę trwogi.

Czyli trwoga to ich droga.
Chcą dokonać wyboru przez cierpienie, przez trudy zmagania się ze swoją naturą, przez trudy zmagania się z grzechem, czyli z ciemnością swojej natury i z potrzebami zgoła niegodnymi człowieka; tymi ciemnościami, one są opisane:

Ga 5,19 Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, 20 uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, 21 zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.

Podobne sprawy przedstawia św. Paweł w:
Kol 3, 5 Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. 6 Z powodu nich nadchodzi gniew Boży na synów buntu. 7 I wy niegdyś tak postępowaliście, kiedyście w tym żyli. 8 A teraz i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę od ust waszych! 9 Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, 10 a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu, według obrazu Tego, który go stworzył.

I dlatego nowy człowiek jest tak odległy od ziemskiego, że mówi o tym św. Paweł:

Kol 3, 11 A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich Chrystus. 12 Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, 13 znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy!

I tutaj właśnie czytając to, tak wewnętrznie odczuwam - to właśnie oni przechodzą, to właśnie ci, o których jest tu napisane (Kol 2, 12-13).

Ten czas jest czasem rzeczywistego przejścia, gdzie przechodząc w tej chwili ten okres czasu, musimy wykorzystać go jak najlepiej.Nagranie z webinarium dostępne jest jako plik mp3:
Link do nagrania z Webinarium - 05.05.2020r.


Wygenerowano w sekund: 0.04
1,650,091 unikalne wizyty