Nawigacja

Artykuły: Wykłady PDF

OSIEM AKTÓW JEROZOLIMY WEDŁUG MODLITWY PAŃSKIEJ - Łódź 19-25.09.2015
Teraz już nie będziecie odmawiali Modlitwy Pańskiej bez doświadczania i widzenia i świadomości Jerozolimy, nie będzie to pusta modlitwa, nie będzie to modlitwa, która mówi o czymś, o czym nie wiecie dokładnie i nie rozumiecie, ale będzie mówiła dokładnie o wydarzeniach ośmiu dni od Niedzieli Palmowej do Zmartwychwstania [...]

Pobierz plik

TAJEMNICA MODLITWY PAŃSKIEJ - Kazimierz Dolny 2015
Teraz słyszę jak Modlitwa mówi i daje nam wewnętrzną swoją naturę, gdzie przedstawia stan, w którym nie ma najmniejszego zwątpienia, jest właśnie ten doskonały stan, obecność, o którym mówi. Mówi o tym, że jesteśmy dziećmi i że Ojciec jest rzeczywisty, bo gdyby Ojca nie było, nie bylibyśmy dziećmi i nie moglibyśmy spotkać się z Ojcem, nie mielibyśmy dziecięcego stanu, dziecięcego postrzegania, poszukiwania. Mówi o Świętym Imieniu, które nieustannie jest, o Królestwie, które nieustannie czeka, aby się rozszerzać [...]

Pobierz plik

AKTYWNA NADZIEJA - Łódź 08.08.2015
Umiłowanie to jest aktywna nadzieja, która przychodzi od Ojca i znajduje w naszym sercu miejsce swojego spoczynku, realizacji, życia i istnienia [...] Jest to żywa nadzieja, czyli dotknięcie natury cielesnej, zmysłowej, a jednocześnie i duchowej człowieka [...]

Pobierz plik

NOWY POCZĄTEK - Szrenica 2015
[...] stoją przed drzwiami i mają ogromny pęk kluczy, ale żaden nie pasuje, starają się to otworzyć, przeszukują ten pęk kluczy chcąc dopasować do drzwi. Ale to miłość, wdzięczność jest tym kluczem, ufność, całkowicie oddanie się Bogu, a On otworzy te drzwi. To wdzięczność właśnie je otwiera, szczera, prawdziwa, nie ta, która chce zyskać, ale ta, która jest pełną ufnością i poddaniem, pokorą.

Pobierz plik

UMIŁOWANIE, ROZKOSZOWANIE, WDZIĘCZNOŚĆ, UWIELBIENIE - Łódź 13.06.2015
Umiłowanie jest to bycie blisko, rozkoszowanie się - zgłębianie tej natury, wdzięczność - dotykanie serca do serca, a uwielbienie jest to zanurzenie się serca z sercem, zjednoczenie się dwóch serc w jedno serce, gdzie tajemnice stają się objawione, gdzie tajemnice Boże stają się tajemnicą także człowieka, gdzie Bóg przychodzi do serca człowieka, a i tajemnice Boże stają się tajemnicami człowieka.

Pobierz plik

UMIŁOWANIE, ROZKOSZOWANIE, UWIELBIENIE - Łódź 30.05.2015
Umiłowanie - czyli serce z sercem. Rozkoszowanie się - dwa serca się przenikają, są jednym sercem. Uwielbienie - trwanie w doskonałości tego, który jest doskonałością i Panem, w jednym sercu. To nie są słowa same istniejące, abstrakcyjne, to są słowa o bardzo potężnym ładunku uczuciowym, jednoczące się z siłą niepojętą, która jest jednocześnie w nas, a jednocześnie jednocząca nas z Bogiem. A jednocześnie Bóg nas umiłował, czyli przyszedł swoim sercem do naszego serca, aby nasze serce żyło. Umiłował i czeka, aż będziemy się Nim rozkoszować, aby uwielbienie się w nas objawiło.

Pobierz plik

ŚWIADOMOŚĆ I WOLNA WOLA - Łódź 16.05.2015
Gdy świadomość serca przyjmie prawdę od Ducha Świętego, to Duch Święty czyni świadomość zjednoczoną ze sobą i wola całkowicie pokonuje wszystko to, co się sprzeciwia Duchowi Świętemu i nie ma przeciwko temu żadnej mocy, która by mogła świadomość i wolę powstrzymać.

Pobierz plik

WOLNA WOLA - Łódź 08.05.2015
Wolna wola jest mocą Bożą. Bóg stworzył tylko człowieka z wolną wolą i ona jest mocą człowieka. Żadne inne stworzenie nie ma wolnej woli, może mieć inteligencję, ale nie ma wolnej woli, bo wolna wola pochodzi od Boga z mocy stworzenia.

Pobierz plik

CZŁOWIEK CIERPIENIE - CZŁOWIEK ŻYCIE - Łódź 07.03.2015
Człowiek-cierpienie jest życiem w nas, który cały czas pozostaje w doskonałości Bożej i informuje cały czas człowieka o złej postawie, bólu psychicznym, fizycznym, duchowym.

Pobierz plik

MIŁOŚĆ PRAWDZIWEGO CZŁOWIEKA - Murzasichle grudzień 2014
[...] przyjmij światło swojego życia, przyjmij serce żywe, przyjmij słowo żywe, które odnawia cię i czyni cię człowiekiem, który pojmuje, rozumie, zna, wybacza.

Pobierz plik

EMOCJE - Łódź 29.11.2014
Musimy przejść przez sztorm naszych emocji, przechodzimy do głębi, w której jest cisza, aż dochodzimy do samego dna, gdzie jest ten zalążek, który jest początkiem Nowego Człowieka.

Pobierz plik

DARMOWOŚĆ MIŁOŚCI BOGA - Łódź 10.10.2014
Największą zmorą diabła jest darmowa miłość, że człowiek może uwierzyć, że Bóg go kocha za darmo, że jest to Boga przywilejem, nie żadnym wysiłkiem, ale przywilejem. Pozwólmy Bogu kochać siebie [...]

Pobierz plik

POZA CZASEM - Kazimierz Dolny 2014
Początek i koniec jest związany z pewnym odczuciem czasu, ale w momencie kiedy jesteśmy w miejscu, gdzie nie ma początku i nie ma końca, to początek i koniec jest w jednym miejscu, one razem istnieją, czyli istota jest spójna, zna swój początek, zna swój koniec, a początkiem jej jest Bóg i końcem jej jest Bóg, On jest jej alfą i On jest jej omegą, On jest jej stworzeniem i jest miejscem, w którym ona się zbawia, w pełni jednoczy się z Nim, aby stać się spójną ze wszystkim, czas przestaje istnieć [...]

Pobierz plik

ŚWIADOMOŚĆ CIELESNA - Łódź 06.09.2014
I wtedy tak jak święty Paweł możemy powiedzieć: mimo, że żyjemy w ciałach, nie jesteśmy już cielesnymi, mamy świadomość tej niecielesności, a jednocześnie istniejemy w cielesności, ale cielesność nie może nad nami zapanować, to my panujemy nad cielesnością.

Pobierz plik

RZECZYWISTOŚĆ - Łódź 09.08.2014
[...] myśl człowieka, która jest spójna z mocą wewnętrzną życia, czyli Boga i duszy jest w stanie kwantowo tworzyć. Więc człowieka wykorzystuje się jako jednostkę peryferyjną kwantową, która jest w stanie stwarzać rzeczywistość i później w niej żyjemy [...]

Pobierz plik
Wygenerowano w sekund: 0.04
1,571,870 unikalne wizyty