Nawigacja

KSIĘGA HIOBA - PROROCTWO NA OSTATNI CZAS - Łódź 05.04.2019r.


„Dotąd Cię znałem ze słyszenia,
obecnie ujrzałem Cię wzrokiem”
(Hi 42,5)


Księga Hioba objawiła się jako apokalipsa,
a właściwie proroctwo na ostatni czas,
aby uświadomić sobie,
że ci którzy trwają w Chrystusie,
dostąpią też widzenia Boga oczami swoimi
i Bóg uzna ich sprawiedliwymi,
i odrzuci wszelką nieprawość ich.
Pobierz plik

KSIĘGA HIOBA - PROROCTWO NA OSTATNI CZAS

Księga Hioba, kiedy spojrzymy na nią wedle historii, wedle badań, to jest chyba jedna z ksiąg, nad którą najwięcej debatują, najwięcej zostało napisanych różnych pism, które nie mogą kompletnie znaleźć wyjścia z tego, co tam się dzieje. Nie mogą zrozumieć co się w tej księdze dzieje; rozpatrują ją, zastanawiają się co się tam w niej stało, o czym ta księga jest. Dlaczego Bóg zganił trzech przyjaciół Hioba, którzy przyszli do niego jak siedział w popiele czy na gnoju, w trądzie? I zastanawiają się: dlaczego Bóg powiedział, że są złymi ludźmi, mimo że tak wielkie tyrady wygłaszali na cześć Boga? Dlaczego On ich uznał za złych ludzi?

Nawet w 42 rozdziale jest napisane:
wy jesteście złymi ludźmi, bo nie mówiliście o Mnie prawdy, Hiob natomiast mówił o Mnie prawdę.
I ludzie nie mogą zrozumieć co takiego mówili ci ludzie, że Bóg nie uznał ich dobra.

I tutaj jest tajemnica, ta tajemnica, o której chcę powiedzieć, o księdze Hioba - jest ona związana ściśle ze zmartwychwstaniem, ściśle z naszym odkupieniem, ściśle z naszą doskonałością, ściśle z prawdą, która w nas istnieje. I ściśle jest ona związana z Kościołem Kartagińskim, tak ściśle, jak byście państwo nie zdawali sobie sprawy jak ściśle.

Dlatego ta księga jest najbardziej tajemniczą księgą i najbardziej niezrozumiałą księgą w dziejach, do dzisiaj nierozwiązaną.
Do dzisiaj – bo już jest rozwiązana.

Ponieważ Duch Św. dał poznać tą tajemnicę czym jest księga Hioba.

Księga Hioba jest księgą proroctwa apokaliptycznego, czyli tak naprawdę jest księgą proroctwa na czas ostatni.

Dlatego dzisiaj się ona otwiera, dzisiaj jest ukazywana, dzisiaj ta tajemnica jest ukazywana księgi Hioba, abyśmy my mogli zobaczyć tajemnicę jej, a jednocześnie wszystko to, co przez wieki było niezrozumiałe, dlatego że nie było zrozumienia, co się stało tam, w księdze Hioba.

I proszę zauważyć, początek księgi Hioba jest bardzo ciekawy, ludzie nie zdają sobie sprawy z tej tajemnicy, która tam się pojawiła. Jest napisane:

Hi 1, 1 Żył w ziemi Us człowiek imieniem Hiob. Był to mąż sprawiedliwy, prawy, bogobojny i unikający zła. 2 Miał siedmiu synów i trzy córki.

Co to oznacza? Żebyście państwo zrozumieli już teraz, co to oznacza.

Trzy córki - to są trzy władze duszy, siedmiu synów - to jest natura postępowania cielesna; cielesna natura, czyli tajemnica ciała. Jest napisane w jednym z psalmów:

ZSTĄPIŁ PO CZASU EONACH,
ABY OBJAWIĆ TAJEMNICĘ CIAŁA,
PRZED NIM UKRYTĄ, PIECZĘCIĄ ZAKRYTĄ.

Pamiętamy tutaj Apokalipsę św. Jana rozdz. 5 werset.5, gdzie jest napisane, że św. Jan wstąpił na Szkliste Morze i mówi w taki sposób: płaczę, któż jest w stanie otworzyć księgę siedmioma pieczęciami zakrytą, nikogo nie ma? I płakał.
I wtedy starzec do niego podchodzi i mówi:
nie płacz Janie. Jest jeden, to Baranek z pokolenia Judy, Lew, który Swoją Krwią złamał pieczęcie tej Księgi.

Gdzie indziej jest przedstawiona ta sytuacja, że pieczęcie złamane dają strumienie wód żywych, ożywiających tajemnicę, która w nich jest zawarta. A tą tajemnicą jest przemienienie naszych ciał, a właściwie dostąpienie naszego ciała, czyli przemienienie nas wewnętrznych, aby ciało nasze dostąpiło największej chwały, która jest przeznaczona dla ciała.
Bo przecież to jest tajemnicą.

Ponieważ Chrystus wszystko uczynił.
Chrystus wyzwolił nas z grzechów, duszę naszą wzniósł na wysokość, wypełnił Prawo Święte.

Zostało tylko ciało, które jest tą tajemnicą. Które ostatecznie przemienia się wtedy - kiedy całkowicie zanurzymy się w chwale Bożej, przyjmiemy odkupienie Chrystusa bezwzględne, bez uczynków własnych, bez własnego wkładu. Tylko uznać doskonałość Boga i Jego sprawiedliwość, Jego miłosierdzie, Jego chwałę - uznać ją, bez żadnego wkładu własnego.

O czym mówię w tej chwili? Już mówię tutaj o tajemnicy księgi Hioba.

Całość wykładu można pobrać w załączonym pliku.Pobierz plik


Wygenerowano w sekund: 0.07
1,571,862 unikalne wizyty